Przewoźnicy na spotkaniu w GITD

Przewoźnicy na spotkaniu w GITD

Wnioski po debacie eksperckiej dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowane zmiany legislacyjne, brexit i podsumowanie działalności Inspekcji Transportu Drogowego w 2019 r. - o tym m.in. rozmawiano podczas Społecznej Rady Konsultacyjnej działającej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. Spotkanie z przewoźnikami odbyło się dziś (23 stycznia) w siedzibie GITD.


Kilkudziesięciu przewoźników, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji transportowych spotkało się z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, jego zastępcą oraz dyrektorami komórek organizacyjnych GITD w ramach zorganizowanej już po raz 17 Społecznej Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu w GITD uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego przedstawił uczestnikom spotkania informacje o zorganizowanej przez GITD w pierwszej połowie stycznia debacie eksperckiej "Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian".

To była wielogodzinna, ale owocna dyskusja, w gronie ekspertów z różnych środowisk.W trakcie debaty przedstawiono wiele pomysłów, a także rozwiązań, w tym dotyczących zmian przepisów prawa, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyskutowaliśmy również o przyszłości i rozwoju systemu fotoradarowego w Polsce. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to istotny problem społeczny, który wymaga kompleksowych zmian i ciągłego zaangażowania. - mówił Alvin Gajadhur.

W trakcie dzisiejszego spotkania rozmawiano także o możliwości wprowadzenia nowych regulacji prawnych wynikających z sygnalizowanych przez branżę transportową potrzeb. Omówiono również kwestie dotyczące brexitu. Jak informował Marcin Rzeszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury pewne jest już umowne, zatem bezpieczniejsze wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ma to nastąpić z końcem stycznia, a potem rozpocznie się okres przejściowy.

Okres przejściowy ma trwać do końca tego roku. W tym czasie obowiązywać będą dotychczasowe zasady współpracy z Wielką Brytanią, zatem nic się nie zmieni – informował dyrektor Rzeszewicz. W ciągu tego roku Komisja Europejska będzie prowadziła negocjacje, których celem jest wypracowanie mechanizmu przyszłej współpracy z Wielką Brytanią. Wiele wskazuje na to, że zostanie ona oparta o umowę o wolnym handlu, choć nie jest to przesądzone. Istnieje również możliwość przedłużenia okresu przejściowego o rok lub dwa lata - dodał Marcin Rzeszewicz.

Było to pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej. Przewoźnikom przedstawiono wyniki działalności poszczególnych biur GITD, a także działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego za rok ubiegły. W 2019 inspektorzy ITD przeprowadzili ponad 176 000 kontroli, z czego blisko 54% odnosi się do przewoźników krajowych, a ponad 46% do przedsiębiorców zagranicznych. W trakcie działań kontrolnych inspektorzy ITD ujawnili blisko 99 000 naruszeń, zatrzymano niemal 11 tys. dowodów rejestracyjnych.

Społeczne Rady Konsultacyjne przy GITD odbywają się cyklicznie. Są platformą wymiany poglądów i informacji pomiędzy urzędem a przewoźnikami. Stała współpraca i cykliczne spotkania umożliwiają wypracowanie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań w obszarach istotnych dla polskiej branży transportowej.  

Źródło: www.gitd.gov.pl