Trwają prace nad budową Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Trwają prace nad budową Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

Po skutecznym przejęciu systemu Viatoll, GITD koncentruje się na budowie Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat i sukcesywnie realizuje kolejne etapy projektu.


Nowy Krajowy System Poboru Opłat to jednolity, modułowy system, gwarantujący:

 • skuteczność - poprzez maksymalizację przychodu z sieci dróg objętych systemem i utrzymanie ciągłości wpływów do KFD,
 • efektywność -  poprzez w dłuższej perspektywie minimalizację nakładów kapitałowych i operacyjnych,
 • niezależność technologiczną - poprzez zastosowanie m.in. rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez krajowe instytucje z jednoczesnym ograniczeniem zależności od zewnętrznych dostawców.

Nowy KSPO ma zostać wdrożony i uruchomiony w 2021 r., zastąpi dotychczas użytkowany. Pracami nad tym projektem zajmuje się zespół Biura Krajowego Systemu Poboru Opłat GITD, w którym pracują m.in. eksperci z obszaru IT, systemów transportowych i drogowych.

Od października 2018 r. do sierpnia 2019 r. prowadzone były prace badawczo-rozwojowe, których przedmiotem była analiza bieżących rozwiązań wykorzystywanych w KSPO oraz wypracowanie koncepcji nowego systemu poboru opłat (NKSPO).

Przygotowane dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przez Instytut Łączności studium dotyczące NKSPO obejmowało:

 • analizę porównawczą realizacji nowego systemu w technologiach wskazanych w przepisach unijnych,
 • opracowanie modelu finansowego wariantów realizacji NKSPO,
 • koncepcję poboru opłat dla pojazdów ciężkich opartą o technologię pozycjonowania satelitarnego (GNSS),
 • wykorzystanie wirtualnych bramownic – autorskiego rozwiązania IŁ,
 • możliwości funkcjonalne systemu oraz koncepcję organizacji wdrożenia i okresu przejściowego,
 • instalację testową nowego rozwiązania.


20 sierpnia 2019 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego podpisał umowę z Instytutem Łączności, dotyczącą wykonania dokumentacji technicznej wysokopoziomowej NKSPO, składającej się między innymi z:

 • modelu systemu przedstawiającego wszystkie moduły systemu wraz z ich logicznymi powiązaniami,
 • architektury infrastruktury i modelu integracji,
 • modelu diagramu aktywności map procesów,
 • zależności pomiędzy projektowanymi elementami a zbiorem wymagań.


Przygotowany przez Instytut Łączności prototyp Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat wygląda następująco:

 • dane lokalizacyjne są zbierane w oparciu o lokalizację satelitarną (GNSS),
 • dane z urządzeń wysyłane za pośrednictwem sieci komórkowych,
 • interfejs wejściowy został opracowany w sposób uniwersalny, tzn. tak aby możliwe było podłączenie urządzeń OBU różnych producentów bez zmiany ich protokołu komunikacji,
 • głównym założeniem zrealizowanego prototypu było zapewnienie pełnej kontroli nad procesem poboru opłat oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • prototyp modułów systemu został opracowany tak, aby możliwe było jego skalowanie oraz była zapewniona wysoka dostępność poszczególnych usług,
 • do budowy prototypów modułów systemu wykorzystano nowe rozwiązania ICT, wzorując się na technologiach wykorzystywanych w Internecie Rzeczy (IoT),
 • system bazuje na analizie danych lokalizacyjnych, wykrywa przejazdy po drogach płatnych przy pomocy tzw. „bramownic wirtualnych”,
 • prototyp zawiera informacje na temat obecnego rozmieszczenia bramownic na obszarze testowym, na ich podstawie zostały utworzone wirtualne punkty poboru opłat,
 • prototyp uwzględnia typy pojazdów objętych opłatą, tj. DMC oraz klasy emisji spalin,
 • efektem końcowym przetwarzania są wygenerowane zdarzenia przeliczone na opłaty za przejazdy odcinkami płatnymi,
 • dane są zapisywane w kilku rodzajach magazynów danych, na wejściu do każdego magazynu dane są buforowane, aby możliwe było ich odzyskanie w przypadku awarii.


Od przejęcia systemu  przez GITD do Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęła kwota 1,7 miliarda PLN, co stanowi kwotę 5,4 mln PLN dziennie. 53% wpływów pochodzi z autostrad, 34% z dróg ekspresowych i 13% z dróg krajowych.
źródło: GITD

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.