Rozliczanie czasu pracy kierowców

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy szczegółową analizę czasu pracy kierowców. Nasze raporty przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie WE nr 561/2006 oraz ustawą o transporcie drogowym) oraz na podstawie własnych interpretacji i doświadczeń. Wszystkie analizy wykonujemy licencjonowanym programem, rekomendowanym przez Inspekcję Transportu Drogowego.

CO OFERUJEMY?

Usługa podstawowa obejmuje co miesięczną analizę, a w tym:

 • analizę wykroczeń kierowców na podstawie rozporządzenia 561,
 • wyliczenie wysokości mandatów zgodnie z wytycznymi ITD oraz na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
 • przygotowanie zestawień miesięcznych czasu pracy kierowców,
 • przygotowanie ewentualnych upomnień na podstawie wykrytych wykroczeń,
 • konsultacje i porady telefoniczne dla kierowców, dyspozytorów i przedsiębiorcy,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kierowców na podstawie popełnianych błędów i wykroczeń.
Logsped

Naszym atutem jest profesjonalizm i
kompleksowa obsługa oraz wieloletnie doświadczenie.

Jak to wygląda w praktyce?

Gdzie znajdą Państwo efekty naszej pracy?
Nasi Klienci oraz jego pracownicy otrzymuje niezależny dostęp zdalny przez stronę internetową do autorskiego systemu zarządzania firmą transportową.

System internetowy zarządzania firmą transportową zawiera:

 • Bazę kierowców oraz pojazdów.
 • Terminarz powiadomień, np. o badaniach lekarskich, psychologicznych, o przeglądach, legalizacjach itp. Powiadomienie następuje drogą email na wskazany adres.
 • Terminarz poboru danych z kart kierowców oraz tachografu. System podaje datę kolejnego poboru danych.
 • Zestawienia wszystkich wykroczeń kierowców z podziałem na miesiące. Algorytm opisowy na podstawie ilości popełnionych wykroczeń oraz sumy wszystkich mandatów sugerujący, np. czy kierowca powinien przejść szkolenie, czy też należy go zwolnić.
 • Bazę zaświadczeń o dniach wolnych, urlopach itp. Zaświadczenia są wystawiane na podstawie danych z bazy kierowców, więc czynność ta jest błyskawiczna. Poza tym mamy możliwość wglądu do już wystawionych dokumentów.
 • Bazę wniosków urlopowych. Wnioski mogą być wystawiane na podstawie wcześniej zapisanego zaświadczenia lub bezpośrednio w bazie wniosków urlopowych.
 • System powiadamiania kierowców SMS-em o terminach poboru danych z kart i tachografu.
 • Dostęp do "Systemu zarządzania firmą transportową" jest zabezpieczony loginem i hasłem przypisanym dla każdego z osobna.
Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.