Wynagradzania kierowców w przewozach międzynarodowych

Wynagradzania kierowców w przewozach międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów Pakietu mobilności I, wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.


- Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy Pakietu Mobilności dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje wprowadzają spójne zasady dla wszystkich pracowników, którzy wykonują swoją pracę poza granicami Polski – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wprowadzone regulacje zrównują sytuację kierowców w transporcie międzynarodowym z innymi polskimi pracownikami wykonującymi swoją pracę poza granicami kraju, którzy dzisiaj mogą korzystać z ulg w zakresie obliczania podstawy składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wspólnie z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy i Inspekcją Transportu Drogowego, przy wsparciu strony społecznej, wytyczne w postaci pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania i przestrzegania nowych regulacji.

Wytyczne w postaci pytań i odpowiedzi w zakresie stosowania i przestrzegania nowych regulacji.

źródło: MI

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.