Read more: Niemcy kwestionują wliczanie polskich diet i ryczałtów do MILOG
W mediach można było przeczytać, że Ministerstwo Finansów Federalnej Republiki Niemiec zmieniło zdanie na temat zaliczania diet i ryczałtów do płacy minimalnej. Czy to prawda?
Pytanie jest, czy dotychczas Ministerstwo Finansów Federalnej Republiki Niemiec miało w ogóle jakiekolwiek stanowisko na temat zaliczania diet i ryczałtów. Prawda jest taka, że w Polsce informacje na stronie www.zoll.de zostały zinterpretowane często w ten sposób, że diety i ryczałty mogłyby być polskim kierowcom zaliczone do niemieckiej płacy minimalnej po potrąceniu odpowiednich stawek wynikających z niemieckiego rozporządzenia Sozialversicherungsentgeltverordnung. Natomiast na stronie www.zoll.de nigdy nie były wymienione podstawy prawne polskie jako dopłata z powodu delegowania pracowników, więc informacja Ministerstwa Finansów została tylko zinterpretowana. Dlatego ministerstwo też twierdzi, że nie zmieniło swojego stanowiska, lecz że każdy dodatek z powodu delegowania pracowników podlega pojedynczemu badaniu, czy należy zaliczać do płacy minimalnej lub nie. Według pisma procesowego urzędu celnego w toczącym się postępowaniu sądowym przed Sądem Finansowym w Stuttgarcie, uzgodnione z Ministerstwem Finansów właśnie polskie diety i ryczałty zasługują w całości na rekompensację kosztów kierowcy i dlatego one nie miałyby zostać uznane jako część płacy minimalnej.

Read more:  Zmiany w kwestii odpoczynku kierowców w Wielkiej Brytanii
Od 1 listopada 2017 r., Wielka Brytania wprowadziła na terenie kraju zakaz odbioru przez kierowcę w kabinie samochodu 45-godzinnego, tygodniowego okresu odpoczynku. Nowy, bardziej restrykcyjny przepis wynika z art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego nr 561/2006, którego nieprzestrzeganie sankcjonowane jest już w Niemczech, Francji czy Belgii. Jak w ciągu miesiąca od wprowadzenia przepisów zmieniły się kontrole drogowe w Zjednoczonym Królestwie, wyjaśnia Kamil Wolański – ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Read more: Klauzula w sprawie palet
Niemal każde zlecenie transportowe wiąże się z przewozem towaru na paletach. Jak życzy sobie większość nadawców, przewoźnik, zarówno w miejscu załadunku jak i rozładunku, ma wymienić daną ilość palet z towarem na puste.

Read more: Przed nami wiosna pełna zmian w prawie pracy
Ryczałty za nocleg i model pracy w transporcie międzynarodowym, rewizja przepisów o delegowaniu pracowników, Pakiet Mobilności – tymi zagadnieniami żyje transport międzynarodowy od dwóch lat.

Read more: Od 1 stycznia 2018 r. e-składka, czyli jeden przelew do ZUS
Od 1 stycznia płatnicy ZUS będą opłacali składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Read more: Jak zatrudnić w Polsce kierowcę z Ukrainy
Według raportu firmy doradczej PwC, w Polsce brakuje obecnie ponad 100 tys. kierowców zawodowych. Aby zapełnić tę lukę, spora część przewoźników sięga po kierowców z Europy Wschodniej m.in. z Ukrainy.

Read more: Przewóz towarów wrażliwych. Nowe regulacje, nowe rozwiązania
Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Polski został poddany na początku roku zwiększonej kontroli. Nowe przepisy nakładają na zaangażowane w transport podmioty obowiązek wprowadzania szczegółowych danych do systemu monitorującego. Błąd w skomplikowanej procedurze może skończyć się karą grzywny. Jak tego uniknąć?

Read more: Olsztyńska fabryka opon działa już 50 lat
Fabryka opon w Olsztynie obchodzi dziś 50 urodziny. Oficjalne uruchomienie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS) nastąpiło 28 października 1967 roku. W fabryce pracowało wówczas 1500 osób i produkowano opony sprzedawane wyłącznie w Polsce. Od 22 lat fabryka należy do francuskiej firmy Michelin i dziś zatrudnia 4 500 osób oraz jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie. Od początku istnienia do dziś w fabryce wyprodukowano ponad 230 milionów opon.Grupa Michelin zainwestowała w Olsztynie miliard euro.