Nowy wzór oświadczenie kierowcy o wymiarze zatrudnienia na podstawie nowelizacji art. 24 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 244, poz. 1454)
Zakres obowiązków jest ważnym aspektem z chwilą zatrudniania nowego pracownika w naszej firmie. Pracodawcy dość często ujmują obowiązki kierowcy w umowie o pracę. Jednak forma odrębnego dokumentu podpisywanego przez kierowcę stwarza większą swobodę w jego  modyfikacji. Poniższy wzór dokumentu zawiera podstawowe i szczegółowe obowiązki kierowcy
Wzór oświadczenia kierowcy mówiący o tym, że  został przeszkolony z norm czasu pracy, przerw, odpoczynków na podstawie obowiązujących przepisów oraz z zasad użytkowania tachografu i z zasad mocowania ładunków.
Dokument ten może być pomocny w sprawach spornych (sądowych) w przypadku gdy dochodzi do naruszenia przepisów z przyczyn niezależnych. Wówczas pracodawca na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym nie podlega odpowiedzialności za powstałe w trakcie przewozu naruszenia.

Dokument, po podpisaniu przez kierowcę należy umieścić w aktach osobowych w części B.

Nowy wzory świadectw działalności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2009r. oraz sprostowanie do tej decyzji z dnia 12.03.2009r. Wzór formularza został poprawiony według sprostowania KE.
Wzór umowy o pracę dla kierowców. Pamiętajmy, że w przypadku przewozów na potrzeby własne kierowca musi być zatrudniony na umowę o pracę. Konsekwencją wynajmowania kierowców na umowę - zlecenie w przewozach na potrzeby własne jest kara pieniężna w wysokości 8 tysięcy złotych.
Dwutygodniowy arkusz godzin do prowadzenia przez kierowcę rejestrów skróconych odpoczynków, przedłużonej jazdy dziennej, rozpoczęcia i zakończenia pracy i prawidłowego robienia przerw dzielonych. Formularz został przygotowany z myślą o kierowcach by uprościć system rejestracji ich czynności. Wersja zmodyfikowana w stosunku do poprzedniej nie zawierająca dni tygodnia tylko możliwość wpisywania przez kierowcę odpowiedniego dnia, by w pełni wykorzystać arkusz.
Wzór karty informacyjnej kierowcy, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy.
Karta powinna zawierać informacje dotyczące kwalifikacji i uprawnień kierowcy oraz badań lekarskich i psychologicznych.
Wzór zaświadczenia w sprawie zatrudnienia kierowcy oraz spełnienia przez niego wymagań określonych ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Dokument przygotowany na podstawie art. 39e ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz 1371, z póź. zm.)
Wzór oświadczenia poświadczającego spełnienie przez przedsiębiorce osobiście wykonującego transport drogowy oraz przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy na potrzeby własne wymagań ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
Wzór karty ewidencyjnej pojazdu, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy.
Wzór wyciągu z  karty ewidencyjnej pojazdu.
Wzór dokumentu dot. informacji o warunkach zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach pracowniczych
Gotowe wzory formularzy dotyczące ukarania pracownika (kierowcy). Przygotowane trzy rodzaje dokumentów: upomnienie, nagana i kara pieniężna.

Portal logsped.pl używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies wykorzystują również reklamodawcy współpracujący z naszym portalem.
Korzystając ze stron naszego portalu wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki..

Akceptuje ciasteczka z tej strony

EU Cookie Directive Module Information