Wiadomości transportowe

Read more: Zmiany KE w transporcie drogowym przyniosą 1,4 mld euro oszczędności rocznie
Komisja Europejska oszacowała, że zmiany wprowadzane w transporcie drogowym mogą przynieść nawet 1400 mln euro oszczędności rocznie w latach 2025-2035. Korzyści wynikać będą głównie z wprowadzenia systemu eCall, dokładniejszej kontroli czasów jazdy oraz redukcji nielegalnych przewozów kabotażowych . Szacunkowe dane zostały zaprezentowane przez Thiago Tavares z firmy VVA podczas drugiego już spotkania Tachograph Forum.

Read more: Branża transportowa obawia się nowych unijnych regulacji. Przewoźnicy liczą na zdecydowane...
Pakiet Mobilności, zaproponowany w maju przez Komisję Europejską, będzie oznaczać rewolucyjne zmiany dla polskich przewoźników i całej branży transportowej. Ta obawia się wzrostu kosztów i spadku konkurencyjności wobec zachodnich firm w efekcie nowych regulacji. Polska jest obecnie jedną z potęg na europejskim rynku usług transportowych. Krajowi przewoźnicy podkreślają, że obrona ich interesów na unijnym rynku wymaga zdecydowanych działań rządu.

Read more: Zmiany stawek minimalnej płacy we Francji
Od 1 stycznia 2018 roku ulega zmianie wysokość minimalnej stawki godzinowej we Francji (stawka dot. krajowej płacy minimalnej – SMIC). Stawka minimalna godzinowa (brutto) wynagrodzenia zwiększy się o 1,24% do kwoty 9,88 EUR brutto. W roku 2017 kwota ta wynosiła 9,76 EUR/h brutto.

Read more: Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w UE – propozycja nowej dyrektywy UE
Komisja Europejska przestawiła dzisiaj wniosek o rozpoczęcie prac nad nową dyrektywą o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej. Dyrektywa jest jedynym z elementów urzeczywistniania tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz uzupełnia prace nad zmianami dyrektyw o delegowaniu pracowników, o pracy na część etatu oraz agencjach pracy tymczasowej.

Read more: Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 20 grudnia: regularny odpoczynek kierowców NIE w...
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia stwierdził, że kierowcy nie mogą odbierać regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 20 grudnia 2017 r. stwierdził, że rozporządzenie UE harmonizujące ustawodawstwo socjalne w sektorze transportu drogowego [rozporządzenie (WE) 561/2006] wyraźnie zakazuje kierowcom odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe.

Read more: GITD: Dot. numeru referencyjnego (KREPTD) w zgłoszeniu pracowników delegowanych do Francji
W związku z licznymi zapytaniami ze strony polskich przedsiębiorców delegujących na terytorium Francji swoich pracowników podjęliśmy działania mające na celu ustalenie prawidłowego sposobu wypełniania formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej serwisu SIPSI:  https://www.sipsi.travail.gouv.fr Nasze wątpliwości wzbudziły umieszczane na wielu stronach portali branżowych informacje o konieczności posłużenia się podczas rejestracji na ww. stronie numerem referencyjnym KREPTD.

Read more: Mazowieccy inspektorzy włączyli się w akcję
Inspektorzy i pracownicy WITD w Radomiu włączyli się do społecznej zbiórki pod nazwą „Paczka dla Bohatera”. Na terenie Radomia i okolic akcja prowadzona jest po raz czwarty. Jej celem jest nie tylko pomoc dla tych ludzi, dzięki którym możemy cieszyć się niepodległością, ale i pamięć o nich.

Read more: Nie można w kabinie, ale...
Politycy i ich pomysły to jedno. Życie to drugie. Zakaz noclegów w kabinie? Przepis jest, tak samo jak i sposób na jego obejście. Pytanie tylko, po co wprowadzać sztuczne regulacje, które wcale nie polepszą życia kierowców ciężarówek. Oto dowód. We Francji za spędzanie tygodniowego odpoczynku w kabinie ciężarówki grozi mandat w wysokości do 30 000 euro. Jak tej kary próbują uniknąć niektórzy przewoźnicy, pokazuje polski kierowca ciężarówki.

Read more: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat
8 grudnia 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych, która zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. Jest to projekt rządowy przyjęty z inicjatywy ministra infrastruktury i budownictwa.

Read more: Firmy transportowe inwestują w rozwiązania monitorujące na bieżąco trasę i pracę kierowców. To...
Branża transportowa wchodzi w technologiczną transformację. Krajowe i unijne regulacje prawne oraz konieczność optymalizacji działalności skłaniają firmy transportowe do korzystania z systemów telematycznych. Pozwalają one na bieżąco zarządzać przebiegiem trasy, czasem pracy kierowcy, monitorować ładunek i parametry pojazdu. Zastosowanie technologii oznacza dla przewoźników możliwość sprostania coraz surowszym przepisom i obniżania kosztów.