b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_3_zmpd_34f34f456fe2ff.jpg
Grupa przewoźników z Iłowa na Mazowszu spotkała się 28 lutego 2018 r. z prezesem ZMPD Janem Buczkiem, żeby dyskutować o problemach branży. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa.

Tematem spotkania były zarobki oraz deficyt kierowców na rynku pracy, a także niemieckie i francuskie przepisy o płacy minimalnej. Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja dotycząca potencjału polskiego międzynarodowego transportu drogowego na tle innych państw europejskich.

– Dzisiaj w Niemczech i we Francji nie musimy rozliczać tamtejszej płacy minimalnej jedynie w tranzycie. Taki stan rzeczy jest absolutnie niewystarczający – mówił Jan Buczek. Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek wypłacania niemieckiej płacy minimalnej od pierwszego dnia wykonywania przewozu. Trwają negocjacje, by nowe europejskie przepisy wprowadziły zasadę, że płaca minimalna obowiązywać będzie od dziewiątego dnia. Propozycje państw zachodnich zakładają tylko trzy dni.     
 
Jan Buczek wyjaśniał uczestnikom spotkania, głównie młodym przedsiębiorcom, na czym polega aktywność ZMPD w kontaktach z administracją polską i europejską. – Staramy się przekonywać do polskich racji organizacje przewoźników z innych państw, ale budowanie koalicji w Unii Europejskiej jest niezwykle trudne – powiedział prezes ZMPD.
źródło: ZMPD