b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_2_witd_radom_12hj434verr5.jpg
Funkcjonariusze służb mundurowych po raz kolejny połączyli siły i oddali krew przy Areszcie Śledczym w Radomiu. W akcję włączyli się również inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Radomia.

Organizatorem zbiórki krwi, która odbyła się w czwartek, 8 lutego 2018 r. był Areszt Śledczy w Radomiu i działający przy nim Honorowy Klub Dawców Krwi „Kropelka Sprawiedliwości”.

Krew oddana przez strażników więziennych, strażników miejskich, strażaków oraz inspektorów transportu drogowego zasili banki krwi i placówki służby zdrowia.

Inspektorzy ITD pełniąc codzienne obowiązki służbowe na drogach, niejednokrotnie są pierwsi na miejscu wypadków i udzielają pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Oprócz dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwalczania przejawów nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, zawsze niosą pomoc potrzebującym.
źródło: WITD Radom