b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_1_itd_bydg_12334f32434f234.jpg
W dniach 22 oraz 24 stycznia br. WITD w Bydgoszczy zorganizował spotkania z uczniami szkół śrenich z regionu kujawsko-pomorskiego kształcących  się w zawodzie kierowca-mechanik.

W spotkaniach zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transprotu Drogowego, których tematem przewodnim było przybliżenie specyfiki pracy kierowcy zawodowego, uczestniczylło ponad 200 uczniów Zespołów Szkół Samochodowych z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka oraz Bielic kształcących się w zawodach związanych z transportem drogowym, a także przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego z siedzibą w Lipnikach. Inspektorzy tranportu drogowego przedstawili najważeniejsze przepisy regulujące przewozy drogowe ładunków i osób, specyfikę kontroli przewozów drogowych, a także wymagania w stosunku do osób zawodowo prowadzących pojazdy ciężarowe i autobusy, podkreślając rolę szkolnictwa zawodowego w kształceniu przyszłych kierowców, których niedobór na rynku pracy sięga obecnie nawet 100 tys. osób. Uczniowie mieli także okazję zapoznać się z wyposażeniem kontrolnym wykorzystywanym w codziennej pracy przez inspektorów transpotu drogowego. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektora Transprotu Drogowego zapewnił obecnych na spotkaniach dyrektorów szkół samochodowych o wsparciu merytorycznym ze strony inspektorów ITD w procesie kształcenia przyszłych kierowców zawodowych.
źródło: WITD Bydgoszcz