b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_1_bulgaria_435234f32434f234.jpg
Podczas spotkania z posłami komisji ds. transportu i turystyki Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 22 stycznia 2018 r., przedstawiciele bułgarskiej prezydencji zaprezentowali priorytety, jakimi będą się kierować podczas swojego przewodnictwa w pracach Rady UE.

Najważniejsze z punktu widzenia międzynarodowych przewoźników z Polski będą działania związane z kontynuacją prac nad Pakietem Mobilności. Od czasu jego publikacji pod koniec maja 2017 r. w Brukseli odbyło się szereg konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych propozycjom Komisji Europejskiej i zgodnie z kalendarzem prac, to właśnie w czasie bułgarskiej prezydencji oczekiwane jest przyjęcie przez Radę wstępnej opinii dotyczącej Pakietu. Nie będzie to łatwe, ponieważ w trakcie zakończonego niedawno przewodnictwa Estonii postępy poczyniono jedynie w obszarach o mniejszym znaczeniu, podczas gdy w kluczowych obszarach spornych, związanych przede wszystkim z delegowaniem, nawet nie zbliżono się do jakiegokolwiek kompromisu.

Przemawiający w PE minister transportu Bułgarii Ivaylo Moskovski podkreślił, iż Pakiet Mobilności to zdecydowanie najważniejsza kwestia w obszarze polityki transportowej UE. Bułgarzy mają pełną świadomość, jakie kontrowersje wzbudzają obecnie w Europie kwestie socjalne w transporcie drogowym. Dlatego też w jego opinii ostateczny kształt przyjętej legislacji musi powstać w duchu porozumienia, które będzie z jednej strony chroniło interesy kierowców, a z drugiej zapewniało swobodę świadczenia usług w Europie.

Zdaniem ministra kluczem do rozwiązania problemu reformy rynku transportu drogowego jest dialog między wszystkimi stronami. Podkreślił również, iż dostrzega coraz więcej oznak świadczących o tym, że kraje członkowskie szukają rozsądnych rozwiązań w zakresie większości punktów spornych. Niestety nie można tego wciąż powiedzieć o kwestii samego delegowania, gdzie polaryzacja stanowisk jest wciąż bardzo duża. Nie mniej jednak Bułgaria będzie starała się także na tym polu doprowadzić do postępu.
źródło: ZMPD/Bruksela/PS