2 skrócone odpoczynki tygodniowe w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Czy to możliwe?

2 skrócone odpoczynki tygodniowe w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Czy to możliwe?

Planując pracę kierowcy w okresach dłuższych niż 2 tygodnie bardzo często napotykamy na problem dotyczą odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w trasie. Chciałbym wyjaśnić w jaki sposób można zaplanować pracę kierowcy wykorzystując dwa skrócone odpoczynki tygodniowe wykonane po sobie. Na początek przytoczę dwie podstawowe regulacje zawarte w Rozporządzenie 561/2006/WE w art.8 ust.6 i ust.9

Art. 8  Rozporządzenie 561/2006/WE

  1. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
    • dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
    • jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku, trwający co najmniej 24 godziny.
  1. Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu.

Dodatkowo w art.8 rozporządzenia pojawia się pojęcie „tygodnia”, które zostało zdefiniowane w art.4 ust. i), które  jest istotnym pojęciem

Art.4 Rozporządzenie 561/2006/WE

  1. „tydzień” oznacza okres od godz. 00.00 w poniedziałek do godz. 24.00 w niedzielę;

Analizując artykuł 8 ust. 6 i ust.9 należy stwierdzić, że istnieje sposób na wyeliminowanie 45 godzinnego odpoczynku tygodniowego w trakcie trzech tygodni pracy. Tak metoda ma za zadanie wykluczyć konieczność  spania kierowcy poza pojazdem i jednocześnie zoptymalizować czas pobytu.

By tego dokonać wystarczy zastosować  3  proste  zasady pozwalające  na  wykonywanie  wyłącznie odpoczynków  tygodniowych  skróconych podczas 3-tygodniowej podróży, bez naruszeń obowiązujących regulacji prawnych:

  1. Kierowca może  wyruszyć  w  trasę  dopiero  z  początkiem drugiego tygodnia,  po  uprzednich  dwóch odpoczynkach tygodniowych regularnych (przynajmniej 90 h). Oznacza to, że  wyjazd  w  trasę  ma  nastąpić  w  poniedziałek,  a  nie  w  niedzielę.
  2. Konieczne jest, aby kierowca wrócił z trasy w tygodniu nr IV, czyli najpóźniej  w  niedzielę  o  59  i  rozpoczął  minimalny odpoczynek  tygodniowy  regularny  45  h  wraz  z  rekompensatami.
  3. Podczas trasy,  maksymalnie  co  6  okresów  24-godzinnych, należy  odebrać  odpoczynek  tygodniowy  skrócony  (min.  24 h). Te odpoczynki tygodniowe skrócone należy zrekompensować w tygodniu nr V.

W trakcie całej trasy przy stosowaniu ww. zasad może wystąpić kilka skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu, co wynika z art. 8 ust. 6. Rozporządzenia 561/2006/WE: „W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny”.

Ważne! Okres odpoczynku trwający 45 godzin (na przełomie I i II tygodnia) oddzielamy od naszego długiego postoju i zaliczamy do tygodnia II w myśl art.8 ust. 9 rozporządzenia. Tym samym w tygodniu II, w którym rozpoczęliśmy pracę, będziemy mieli dwa odpoczynki: 45 godz. regularny i 24 godz. skrócony. Oznacza to, że jeśli do tygodnia II mamy zaliczony regularny odpoczynek tygodniowy to po pracy w tygodniu III ponownie możemy wykonać skrócony odpoczynek tygodniowy, co najmniej 24 godzinny.

Poniżej wskazuje jak odbywa się rekompensata skróconych odpoczynków tygodniowych.

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) zawarte na stronie internetowej www.logsped.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Image

Będziesz miał/a kontrolę ITD w firmie?
Twoi kierowcy nie przestrzegają przepisów?
Chcesz na bieżąco kontrolować kierowców?
Skontaktuj się z nami!
Czym szybciej przystąpimy do pracy, tym mniejszy będzie mandat.