Pakiet Mobilności do poprawki?

Pakiet Mobilności do poprawki?

Jak informuje z Brukseli Margareta Przybyła - przedstawiciel ZMPD przy UE, Komisja Europejska podczas posiedzenia Kolegium Komisarzy przyjęła deklarację, w której wyraziła swoje niezadowolenie z niektórych zapisów porozumienia ws. Pakietu Mobilności.


Chodzi głównie o obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby co osiem tygodni oraz o zapisy utrudniające transport kombinowany. Według KE te zapisy nie były częścią pierwotnej propozycji legislacyjnej i dlatego wymagają przeprowadzenia studium skutków i wpływu na kwestie środowiskowe, klimatyczne a także te związane z rynkiem wewnętrznym. Margareta Przybyła przypomniała, że w listopadzie ZMPD w liście podpisanym wspólnie przez organizacje z Bułgarii, Rumunii, Węgier oraz Polski apelowało do instytucji UE o przeprowadzenie takiego studium.

Po przeprowadzonej analizie Komisja Europejska przygotuje nowy kierunkowy projekt legislacyjny, który będzie miał na celu poprawę się niekorzystnych zapisów jeszcze przed wejściem w życie Pakietu Mobilności.

Źródło: ZMPD/Bruksela/MP