Na drogach

Read more: Piasek przeważył szalę
Sześć znacznie przeładowanych 4-osiowych ciężarówek przewożących piasek zatrzymali do kontroli drogowej kujawsko-pomorscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Policji na drogach powiatu żnińskiego. Kierowcy zostali ukarani mandatami, a wobec przewoźników i załadowców zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych.

Read more: Prawie 90-tonowy ponadgabaryt bez zezwolenia
Wszczęciem postępowania wyjaśniającego wobec przewoźnika w sprawie nałożenia kary administracyjnej i wydaniem zakazu dalszej jazdy - tak zakończyła się kontrola 8-osiowego pojazdu członowego, zatrzymanego przez kujawsko-pomorskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Read more: Wielkopolscy inspektorzy eliminowali z ruchu przeładowane pojazdy
Dwa wszczęte postępowania administracyjne wobec przewoźników w sprawie nałożenia kar za naruszenia, za które grozi kara pieniężna do 15 000 złotych oraz pięć wystawionych mandatów karnych kierowcom na łączną kwotę 2 350 zł – to efekt kontroli wagowej pojazdów, które przeprowadzili jednego dnia wielkopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.