b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_2_gitd_334f34f456fe2ff.jpg
Warmińsko-mazurscy inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej niesprawną technicznie ciężarówkę z przyczepą, którą przewożono drewno. Kierowca nie rejestrował czasu pracy, prowadząc pojazd bez włożonej karty kierowcy do tachografu.

W czwartek, 22 lutego 2018 r. na drodze krajowej nr 57 inspektorzy Sekcji Północno-Wschodniej GITD zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy z przyczepą, kierowany przez krajowego przewoźnika. Pojazdem tym przewożono drewno.

Podczas kontroli stanu technicznego obu pojazdów stwierdzono liczne usterki, stwarzające bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym: nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych w ciężarówce, nieszczelny układ pneumatyczny (hamulcowy) oraz uszkodzone mocowanie obrotnicy osi kierowanej przyczepy. Dodatkowo okazało się, że przyczepa nie posiadała aktualnych badań technicznych.

Inspektorzy, pobierając dokumenty na początku kontroli, zauważyli, że kierowca nie rejestrował czasu pracy. Prowadził ciężarówkę bez włożonej karty kierowcy do tachografu, wskutek czego urządzenie rejestrowało odpoczynek.

Inspektorzy GITD skierowali pojazd na punkt kontrolny w Szczytnie, gdzie dalszymi czynnościami zajęli się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna.

Na kierującego, który był jednocześnie przedsiębiorcą, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Z powodu złego stanu technicznego zatrzymali dowody rejestracyjne obu kontrolowanych pojazdów.
źródło: GITD