b_300_0_16777215_00_images_artykuly_11_17_itd_byd_332g7335f755h3213.jpg
W dniu 31 października br., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy, kolejny raz podjęli działania mające na celu sprawdzenie normatywności pojazdów ciężarowych przewożących ładunki sypkie wykorzystywane do budowy drogi S5.

Wytypowanych i zatrzymanych do kontroli zostało sześć 4-osiowych ciężarówek przewożących piasek po drogach powiatu bydgoskiego, nakielskiego i żnińskiego. W celu sprawdzenia rzeczywistych parametrów wagowych, pojazdy skierowane zostały na odpowiednie stanowisko kontroli mas i nacisków osi.

Niestety i tym razem, wyniki ważenia pokazały, że wytypowane pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita zgodnie z przepisami może wynieść maksymalnie 32 t, zostały znacznie przeładowane.  Kontrowane pojazdy ważyły od 37 do 51 ton! Dodatkowo przekroczone zostały dopuszczalne naciski podwójnych osi napędowych. Z tytułu kierowania po drodze publicznej pojazdami o przekroczonej dopuszczalnej masie całkowitej oraz naruszenia przepisów o przewozie ładunków sypkich, kierujący zostali ukarani mandatami karnymi, a wobec przewoźników drogowych i załadowców zostaną wszczęte przez Inspekcję Transportu Drogowego postępowania administracyjne. W celu usunięcia nadmiaru ładunku na miejsce kontroli przybyło kolejnych 6 pojazdów. Do czasu zakończenia prowadzonych czynności, przeładowane pojazdy doprowadzono do normatywności.

Kolejne działania mające  na celu ochronę dróg województwa kujawsko – pomorskiego przed ich niszczeniem przez przeładowane pojazdy zostały zaplanowane.