Read more: Od 1 stycznia 2018 r. e-składka, czyli jeden przelew do ZUS
Od 1 stycznia płatnicy ZUS będą opłacali składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Read more: Jak zatrudnić w Polsce kierowcę z Ukrainy
Według raportu firmy doradczej PwC, w Polsce brakuje obecnie ponad 100 tys. kierowców zawodowych. Aby zapełnić tę lukę, spora część przewoźników sięga po kierowców z Europy Wschodniej m.in. z Ukrainy.

Read more: Przewóz towarów wrażliwych. Nowe regulacje, nowe rozwiązania
Przewóz towarów niebezpiecznych na terenie Polski został poddany na początku roku zwiększonej kontroli. Nowe przepisy nakładają na zaangażowane w transport podmioty obowiązek wprowadzania szczegółowych danych do systemu monitorującego. Błąd w skomplikowanej procedurze może skończyć się karą grzywny. Jak tego uniknąć?

Read more: Odpoczynek dzienny w oparciu o decyzję KE nr 3759
Dnia 7 czerwca 2011 roku Komisja Europejska decyzją 3759 wprowadziła ujednolicone zasady interpretacji przepisów dot. dziennych okresów odpoczynków kierowców oraz metody obliczania dziennego okresu prowadzenia pojazdu. W celu przybliżenia praktycznego rozwiązania tej decyzji zaprezentujemy zastosowanie tej wytycznej w praktyce.

Read more: Olsztyńska fabryka opon działa już 50 lat
Fabryka opon w Olsztynie obchodzi dziś 50 urodziny. Oficjalne uruchomienie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS) nastąpiło 28 października 1967 roku. W fabryce pracowało wówczas 1500 osób i produkowano opony sprzedawane wyłącznie w Polsce. Od 22 lat fabryka należy do francuskiej firmy Michelin i dziś zatrudnia 4 500 osób oraz jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie. Od początku istnienia do dziś w fabryce wyprodukowano ponad 230 milionów opon.Grupa Michelin zainwestowała w Olsztynie miliard euro.

Read more: Pakiet Mobilny groźny dla europejskiego transportu
Rozmowa z Danutą Jazłowiecką – europosłanką Platformy Obywatelskiej, wybranej z okręgu opolskiego i dolnośląskiego. Od 2009 r. jest członkinią Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych EMPL. Była wiceprzewodnicząca komisji. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego do Dyrektywy wdrożeniowej, dotyczącej delegowania pracowników. Od wielu lat aktywnie zajmuje się tematem pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim.

Read more: Refleksje na temat efektu pracy Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego
16 października br. Komisja ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła wypracowane przez siebie zmiany do projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. To pierwszy, konkrety krok w pracach na tym projektem przepisów.

Read more: Pakiet Mobilności zamiast rozwiązać stare, stworzy tylko nowe problemy
Nie widzę w Pakiecie Mobilności odpowiedzi na realne problemy, w jakich żyją i pracują nasi kierowcy. Zamiast tego wykreuje nam on wiele nowych – mówił wczoraj w Parlamencie Europejskim Maciej Wroński, prezes Stowarzyszenia Pracodawców „Transport Logistyka Polska”. Szef TLP był jednym z przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń reprezentujących branżę transportową w krajach Unii Europejskiej, który zabierał głos w debacie o warunkach pracy w transporcie.

Read more: Giełda ładunków LOADS TODAY - Twoja bezpłatna giełda transportów!

LKW WALTER oferuje za pośrednictwem LOADS TODAY bezpłatny dostęp online do największej oferty ładunków w Europie.

Read more: Ogromna dysproporcja płac między Wschodem i Zachodem musi zniknąć
Dlaczego tylko komisarze i europarlamentarzyści niezależnie od narodowości mają prawo do takich samych płac w poszerzonej UE? To pytanie postawione przez Josefa Stredulę, szefa Czesko-Morawskiej Konfederacji Związkowej, można uznać za motto spotkania które odbyło się 22 września w Bratysławie.