Read more: Przerwa w jeździe ciągłej
Ponownie wracamy do tematu dotyczącego przerwy w jeździe ciągłej. W tym przykładzie pokażemy, popełnione błędy kierowcy i sposób rozwiązania tego problemu w przyszłości. Popełniony błąd przez kierowcę nie nakłada na niego żadnych sankcji mandatowych.

Read more: Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży

Zadłużenie firm zajmujących się transportem drogowym w ciągu niecałego roku wzrosło o ponad 150 mln zł i wynosi obecnie 664 mln zł. Wzrosła także liczba dłużników o 4 tys. do prawie 21 tys. Jest to efekt piętrzących się kłopotów przewoźników w działalności transgranicznej – zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie Europy. To główne fakty zawarte w najnowszym raporcie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Polski transport stoi w korku zatorów płatniczych – sytuacja finansowa w branży”, którego partnerem jest Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Read more: Alarmujące dane o zdrowiu kierowców - raport Fundacji Truckers Life

Otyli, z nadwagą i bierni fizycznie - taki obraz kierowców ciężarówek wyłania się z najnowszego "Raportu o stanie zdrowia kierowców zawodowych" przygotowanego na zlecenie Fundacji Truckers Life przez Koło Naukowe Dietetyków z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.

Read more: Masz firmę transportową? Uważaj na kradzieże

Rynek transportowy rozwija się w Polsce dynamicznie. Świadczy o tym ilość wydanych licencji oraz zezwoleń na krajowy i międzynarodowy transport drogowy. Liczba polskich firm transportowych, które zajmują się przewozami na terenie UE to ok. 29,488 tys.[1] W ostatnich latach zanotowano również blisko 60-krotny wzrost przewozów samochodów ciężarowych, realizowanych w ramach komunikacji międzynarodowej[2]. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność produkcyjną, handlową lub usługową, także eksporter lub importer, który wysyła lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na powstanie szkody w przesyłce lub kradzież. Jakie ubezpieczenie warto wykupić? Na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Read more: Przekroczenie czasu jazdy ciągłej
W tym przykładzie przedstawimy wykroczenie dotyczące jazdy ciągłej oraz omówimy szczegółowo konsekwencje powstałego wykroczenia. Poza tym przedstawimy prawidłowe rozwiązanie, które powinien zastosować kierowca.

Read more: Za krótki dzienny okres odpoczynku
Tym razem przytoczymy dość powszechny błąd popełniany przez kierowców, a dotyczący odpoczynku dziennego. Na początek ustalimy podstawowe pojęcie jakim jest definicja dziennego okres odpoczynku. Zgodnie z art. 4 pkt.g rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady mamy:

Read more: Viatoll: Jak ustrzec się kar administracyjnych?
Przypominamy, że system viaTOLL jest obowiązkowy dla pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz dla autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. W przypadku naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, użytkownik podlega karze administracyjnej.

Read more: Błąd wykonania przerwy dzielonej w jeździe ciągłej
Wbrew populistycznym stwierdzeniom, że przerwy w jeździe ciągłej nie są trudne, a kierowcy nie mają z tym problemów, należy niestety stwierdzić , że kierowcy dość często popełniają takie wykroczenia. Również dość często bywa tak, że kierowca nie ma nawet świadomości, że popełnił taki błąd. Poniżej przedstawiam rzeczywisty przykład z objaśnieniami i prawidłowym rozwiązaniem takiej sytuacji.