Read more: Odpoczynek dzienny w oparciu o decyzję KE nr 3759
Dnia 7 czerwca 2011 roku Komisja Europejska decyzją 3759 wprowadziła ujednolicone zasady interpretacji przepisów dot. dziennych okresów odpoczynków kierowców oraz metody obliczania dziennego okresu prowadzenia pojazdu. W celu przybliżenia praktycznego rozwiązania tej decyzji zaprezentujemy zastosowanie tej wytycznej w praktyce.

Read more: Olsztyńska fabryka opon działa już 50 lat
Fabryka opon w Olsztynie obchodzi dziś 50 urodziny. Oficjalne uruchomienie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych (OZOS) nastąpiło 28 października 1967 roku. W fabryce pracowało wówczas 1500 osób i produkowano opony sprzedawane wyłącznie w Polsce. Od 22 lat fabryka należy do francuskiej firmy Michelin i dziś zatrudnia 4 500 osób oraz jest jednym z największych tego typu zakładów na świecie. Od początku istnienia do dziś w fabryce wyprodukowano ponad 230 milionów opon.Grupa Michelin zainwestowała w Olsztynie miliard euro.

Read more: Pakiet Mobilny groźny dla europejskiego transportu
Rozmowa z Danutą Jazłowiecką – europosłanką Platformy Obywatelskiej, wybranej z okręgu opolskiego i dolnośląskiego. Od 2009 r. jest członkinią Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych EMPL. Była wiceprzewodnicząca komisji. Sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego do Dyrektywy wdrożeniowej, dotyczącej delegowania pracowników. Od wielu lat aktywnie zajmuje się tematem pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim.

Read more: Refleksje na temat efektu pracy Komisji ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego
16 października br. Komisja ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjęła wypracowane przez siebie zmiany do projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. To pierwszy, konkrety krok w pracach na tym projektem przepisów.

Read more: Pakiet Mobilności zamiast rozwiązać stare, stworzy tylko nowe problemy
Nie widzę w Pakiecie Mobilności odpowiedzi na realne problemy, w jakich żyją i pracują nasi kierowcy. Zamiast tego wykreuje nam on wiele nowych – mówił wczoraj w Parlamencie Europejskim Maciej Wroński, prezes Stowarzyszenia Pracodawców „Transport Logistyka Polska”. Szef TLP był jednym z przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń reprezentujących branżę transportową w krajach Unii Europejskiej, który zabierał głos w debacie o warunkach pracy w transporcie.

Read more: Giełda ładunków LOADS TODAY - Twoja bezpłatna giełda transportów!

LKW WALTER oferuje za pośrednictwem LOADS TODAY bezpłatny dostęp online do największej oferty ładunków w Europie.

Read more: Ogromna dysproporcja płac między Wschodem i Zachodem musi zniknąć
Dlaczego tylko komisarze i europarlamentarzyści niezależnie od narodowości mają prawo do takich samych płac w poszerzonej UE? To pytanie postawione przez Josefa Stredulę, szefa Czesko-Morawskiej Konfederacji Związkowej, można uznać za motto spotkania które odbyło się 22 września w Bratysławie.

Read more: Spedytor idealny, czyli jak złość efektywności szkodzi!
Moment, w którym chwalisz się awansem wśród znajomych to duma, najprawdopodobniej wydanie połączone z domieszką satysfakcji. A jak nazwać moment, w którym chwalisz się awansem wśród znajomych, wiedząc, że jeden z nich właśnie stracił pracę? Brak empatii? Złośliwość? Chęć upokorzenia? Czy może po prostu draństwo?

Read more: Przekroczenie czasu jazdy dziennej
W tym przypadku zajmiemy się przykładem praktycznym dotyczącym przekroczenia czasu jazdy dziennej. Jest to wykroczenie dość często popełniane przez kierowców, które może powodować dość znaczne obciążenie mandatowe.

Read more: EKES o nowoczesnych technologiach w transporcie
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię na temat wpływu cyfryzacji i robotyzacji transportu na kształtowanie polityk Unii Europejskiej. Zdaniem EKESu rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą wiele potencjalnych korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.