b_300_0_16777215_00_images_galeria_pieniadze_pl_pl_16444t3665sed635.jpg
Od 1 stycznia płatnicy ZUS będą opłacali składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz DO Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiele danych, które pomagają urzędnikom zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata), dane identyfikacyjne płatnika (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok) i numer decyzji lub umowy lub tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia płatnik opłaca składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płaci się za prąd. Na przelewie trzeba będzie wpisać tylko numer rachunku bankowego, czyli numer rachunku składkowego płatnika.

Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie. Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo, utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu – mówi Radosław Milczarski, rzecznik prasowy ZUS.

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Sprawdź czy ZUS ma Twoje dane teleadresowe

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego należy sprawdzić czy na pewno ZUS ma Twoje aktualne dane adresowe.

Indywidualny numer rachunku składkowego …

… składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

b_300_0_16777215_00_images_artykuly_11_17_zus_12hj343fr3233.jpg

ZUS wykorzysta numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek, zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Odroczenie terminu płatności i układ ratalny

Należności, które spłaca się w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, należy wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłaca się składkę bieżącą i ratę. Tą wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Należności objęte postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęte są postępowaniem egzekucyjnym trzeba będzie spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku, który ZUS np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Płatności z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma z ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki. Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.
źródło: zus.pl