Read more: Dwa odpoczynki dzienne w 24 godzinach
W systemach pracy kierowców istnieje wiele możliwości, które są uwarunkowane stylem funkcjonowania firmy, rodzajem wykonywanych zadań przewozowych oraz ich miejscem. Coraz częściej zdarzają się jednak przypadki, w których kierowca w ciągu 24 godzin ma nie wiele jazdy i odbiera dwa odpoczynki dzienne. W takich wypadkach wielokrotnie pracodawcy nie wiedzą jak zakwalifikować taką sytuację, czy są to dwa okresy prowadzenia, czy jeden.

Read more: Odpoczynek dzienny w oparciu o decyzję KE nr 3759
Dnia 7 czerwca 2011 roku Komisja Europejska decyzją 3759 wprowadziła ujednolicone zasady interpretacji przepisów dot. dziennych okresów odpoczynków kierowców oraz metody obliczania dziennego okresu prowadzenia pojazdu. W celu przybliżenia praktycznego rozwiązania tej decyzji zaprezentujemy zastosowanie tej wytycznej w praktyce.

Read more: Przekroczenie czasu jazdy dziennej
W tym przypadku zajmiemy się przykładem praktycznym dotyczącym przekroczenia czasu jazdy dziennej. Jest to wykroczenie dość często popełniane przez kierowców, które może powodować dość znaczne obciążenie mandatowe.

Read more: Przerwa w jeździe ciągłej
Ponownie wracamy do tematu dotyczącego przerwy w jeździe ciągłej. W tym przykładzie pokażemy, popełnione błędy kierowcy i sposób rozwiązania tego problemu w przyszłości. Popełniony błąd przez kierowcę nie nakłada na niego żadnych sankcji mandatowych.

Read more: Przekroczenie czasu jazdy ciągłej
W tym przykładzie przedstawimy wykroczenie dotyczące jazdy ciągłej oraz omówimy szczegółowo konsekwencje powstałego wykroczenia. Poza tym przedstawimy prawidłowe rozwiązanie, które powinien zastosować kierowca.

Read more: Za krótki dzienny okres odpoczynku
Tym razem przytoczymy dość powszechny błąd popełniany przez kierowców, a dotyczący odpoczynku dziennego. Na początek ustalimy podstawowe pojęcie jakim jest definicja dziennego okres odpoczynku. Zgodnie z art. 4 pkt.g rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady mamy:

Read more: Błąd wykonania przerwy dzielonej w jeździe ciągłej
Wbrew populistycznym stwierdzeniom, że przerwy w jeździe ciągłej nie są trudne, a kierowcy nie mają z tym problemów, należy niestety stwierdzić , że kierowcy dość często popełniają takie wykroczenia. Również dość często bywa tak, że kierowca nie ma nawet świadomości, że popełnił taki błąd. Poniżej przedstawiam rzeczywisty przykład z objaśnieniami i prawidłowym rozwiązaniem takiej sytuacji.